NABÍDKA  

 

Hlavní stránky :::
Dělení smetí :::
Recyklace :::
Biznis :::
Zneškodňování :::

 
 
   RECYKLACE  
 
 

recyklovatRecyklovat jde téměř všechny materiály vyrobeny ze směsí. Nejběžnější materiál pro recyklaci je papír. Ale pěkně popořádku.

-     ::: papír: nejběžnější prvek pro recyklaci. Ten tvoří polovinu odpadu z domácností. Noviny, obaly, krabice, polepy, textil nebo kousky starého dřeva -  to nám později slouží k další výrobě papíru a není nutno kácet další stromy. Následně použitím barviva se opět docílí bílý papír. Ten je dále určen pro výrobu sešitů, novin, klasického papíru, papírů toaletní potřeby. Prostě všude tam, kde má papír své využití a měl i před recyklací.

-     ::: Sklo: již to jistě znáte, před domem několik kontejnerů. Možná jen jeden. Pokud máte jenom jeden recyklační kontejner pro hromadné sklo, míchá se barevné s bílým (trochu nesprávné pojmenování i když jde o průhledné sklo.) takže i odběratel tohoto materiálu pak bude dál využívat sklo k další výrobě tmavšího skla, nebo využije barev. Pokud ale máte dělené kontejnery pro bílé a barevné, odběratel se chce věnovat také výrobě bilého recyklovatelného skla. Takovéto kontejnery by měli být umístěny dál od dětského hřiště, vždyť plněním se obsah tříští o sebe a poškodzuje. Střepy propustným dnem projdou lehce.

-     ::: Kovy: existují speciální výkupní místa, kde vykupují kovy dle složení nebo obecně železo jak železo. Měď, hliník, cín a jiné kovy, které mají svou hodnotu, jsou žádané. Ty se dál recyklují, pokud stratili svoje předchozí – původní funkce. Tyto kontejnery bývají často společné s dalším, který si představíme hned těď.

-     ::: Tetra Packy: obaly od džusů, mléka, vína a podobně. Jsou to právě ty obaly,  co se zdají být papírové, ale jejich vnitřek je opatřen speciální licencovanou vrstvou, kterou se chlubí právě firma Tetrapack. Práve pro nepromokoavosť a udržovatelnost tvaru a vlastností je proto velice oblíbeným způsobem skladování tekutin.

-     :::Sutina, cihly, kamení: tohle smetí se dá dále použít, pokud byl majitel domu nucen zbourat nějakou část a nemá využití pro cihly a jiný pevný stavebný materiál, může jej nabízet na skládce pro zájemce nebo formou inzerce.  Spíše půjde i pro prostor náročnou věc proto i takový odvoz a použití rychle zpěchá. Cihly mají vysokou životnost a jejich další využí pro další stavbu domu je běžná věc.

-     ::: Plasty: plasty, nevratné plastové láhve, igelitové tašky a všechny kusy plastů, obalů a podobně.  Při teplote strácí své pevné vlastnosti a lehce se dají dál využít recyklací pro další výrobu.

-     ::: Guma: staré pneumatiky se recyklují húř, než tomu je při různých jiných materiálech. Dají se z nich vyrábět další pneumatiky a gumové výrobky.  Kromě toho získavají v něktořích případech také využitie jako dekorace, v přístavech jako přívěsek pro zdi přístaviště, pro bezpečnější kotvení lodí. Ale také nařezané na malinké kousky složí jako podklad na některých závodních okruzích dostihových koňských závodů.

-     ::: Bioodpad: pro výrobu metánu, nebo kompostu je biodpad určitého typu velice zajímavým odpadem. Nemluvíme těď o nemocničním odpadě, který je do jisté míri také bioodpadem, ale o něj se stará spalovna. Zbytky potravin, zeleniny, smetí z kuchyní, odřezky z opracování plodin. To všechno skladováním vyrábí metán, nebo hnije a tvoří kompost.  

Jak recyklovat když nemáme rozdělen kontejner? Bohužel na tohle odpověď není, co by problém řešila hned a jistě. Ti co mají dělené kontejnery, od těch se očekává, že opravdu budou odpad recyklovat.

 

 

© 2009 - n-games.eu,  rosy all right reserved L222 2009 - text je zakázáno kopírovat bez svolení autorů ! ! !