<
seo
   

NABÍDKA  

 

Hlavní stránky :::
Dělení smetí :::
Recyklace :::
Biznis :::
Zneškodňování :::

 
 
   HLAVNÍ STRÁNKA  
 
 

Pro správné chápání toho, co smetí je, je dobré si připomenout všechny základní vlastnosti  a dělení. Smetí je odpadem, je to všechno to, co je na vyhození a čím více se lidstvo rozrůstá, tím více smetí je. Když mluvíme o smetí, jistě se téměř každému před očima představí haldy černých skládek, smetí z vysavače, nepořádek za domem a podobne. Ano, to všechno je smetí a my budeme, ačkoliv se to může zdát nepochopitelné, mluvit právě o tom.

Nakladak::: Co je smetí

Smetí a všechen odpad, který je nám nepotřebný, nebo  všechno to, co je potřeba odstránit z hlediska ochrany životného prostředí, zdravotné závadnosti určité oblasti, nebo prostoru, a je vhodné ho odstránit. Ročně se na skládky odveze několik tun smetí jenom v naší republice. Obchod s odpadem je velice výnosný biznis. Odnášení smetí a jejich skladování nqa skládkách, speciálních místech, o kterých si ještě budeme povídat, to všechno stojí peníze, dává práci popelářum a všem ostatním lidem, kteří již ale nemají nutnost přímo se smetím nakládat. Vrátím se ale k těm nekolika tunám odpadu ročně. Představte si tři tony odpadu rozdělit na jednoho obyvatele za rok. Umíte si představit, co všechno to znamená pro budoucnost? Je velice potřebné řešit skladování odpadu, jBurdeleho dalšíé spotřebu a pokus o zmírnění důsledků přítomnosti smetí.  I proto již na štěstí několik let funguje úspěšně systém, který známe pod jménem RECYKLACE.  Také o recyklaci najdete na našich stránkách sekci, kde se dočtete mnohem víc než na hlavní stránce.

V domácnostech tvoří polovinu smetí ve světovém měradle jen papír.  Ten se dá dále zužitkovat například pro recyklaci a posléze pro výrobu dalšího papíru.

::: Recyklace

Co je to recyklace?  Tenhle pojem již dnes musí být všem dobře vysvětlen a každý ví co znamená. Pro případ, že jsou i nějaké vyjímky -  jde o proces, kdy se z odpadů zužitkují recyklovatelné složky a dál spotřebují pro výrobu materiálu, nebo pro přípravu hmoty, ze které se posléze materiál, nebo předmet opět vyrábí. Více v sekci recyklace

 

 

© 2009 - n-games.eu,  rosy all right reserved L222 2009